Avís legal

Inicio / Avís legal

Aquesta informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del lloc web que Institut Aliaga, SL, posa a disposició del públic per complir així les obligacions legals sobre això.

El present Avís Legal va ser modificat el 11/06/2020.

SOBRE Institut Aliaga, SL

LLOCS WEB I DOMINIS

Instituto Aliaga, SL opera a la xarxa, per oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

 • www.institutoaliaga.es
 • www.institutoaliaga.com
 • www.vivirsindolor.es
 • www.vivirsindolor.com
 • www.vivirsindolor.eu
 • www.vivirsindolor.net
 • www.doctoraliaga.com
 • www.drluisaliaga.es
 • www.drluisaliaga.com
 • www.millenniumdolor.com
 • www.millenniumdolor.es

Considerant www.institutoaliaga.com com a domini principal.


MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts al lloc d’Institut Aliaga, SL, accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que l’usuari haurà d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS D’Institut Aliaga, SL

L’activitat d’Institut Aliaga, SL és proporcionar assistència i tractament mèdic en l’àmbit del tractament del dolor.

Instituto Aliaga, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com qualsevol altra condició particular.

Instituto Aliaga, SL fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda als seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’Institut Aliaga, SL, es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda als llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que Institut Aliaga, SL, Enrique Giménez, 9-11, 4t 1a, 08034 Barcelona amb NIF B- 64707011, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 40694, foli 125, full B-370326.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició a les nostres oficines, fent servir aquests mitjans:

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o l’ús del/s lloc/s d’Instituto Aliaga, S.L. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per l’ús i l’accés del/s diferents lloc/s d’Instituto Aliaga, S.L., les Condicions Generals d’Ús del/s lloc/s d’Instituto Aliaga, S.L. presentats a continuació.

L’Usuari del/s lloc/s d’Instituto Aliaga, S.L., ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S D’Institut Aliaga, S.L.

El/Els lloc/s web d’Institut Aliaga, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del/dels lloc/s Institut Aliaga, S.L. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Instituto Aliaga, S.L. ofereix a través del/dels lloc/s d’Institut Aliaga, S.L. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
 • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes informàtics d’Institut Aliaga, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior.
 • Intentar accedir o, si és el cas, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els lloc/s d’Institut Aliaga, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Institut Aliaga, S.L. dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per a respectar la legislació vigent Institut Aliaga, S.L. prohibeix la contractació, consulta o reserva de serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I D’Institut Aliaga, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/dels lloc/s d’Institut Aliaga, S.L., quedant Institut Aliaga, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’USUARIS

Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Institut Aliaga, S.L. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/els lloc/s d’Institut Aliaga, S.L. i durant de la utilització d’aquest, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web d’Institut Aliaga, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Institut Aliaga, S.L. fa els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat d’Institut Aliaga, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Institut Aliaga, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercir totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/els lloc/s d’Institut Aliaga, S.L. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, Institut Aliaga, S.L. l’informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas Institut Aliaga, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines on els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Institut Aliaga, S.L. indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat d’Institut Aliaga, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe d’Institut Aliaga, S.L.