Dolor oncològic

Inicio / Dolor oncològic
Dolor oncològic

El dolor en el càncer és molt complex .

Sobretot a mesura que la malaltia avança, solen coexistir molts tipus diferents de dolor, els classifiquem en dolor somàtic, visceral i neuropàtic.

Per a afrontar-los, tenim experiència en el maneig de diversa medicació d’ús no habitual pels oncòlegs. A més, també tenim el recurs d’aplicar tècniques que permeten una reducció acceptable del dolor, fins i tot en etapes molt avançades de la malaltia, preservant la qualitat de vida.

El dolor oncològic és una malaltia que afecta un gran nombre de pacients. Per a donar resposta a aquesta realitat, comptem amb la col·laboració del Dr. Oscar de Lleó Casasola, professional de reputació internacional que col·labora amb l’Institut Aliaga com a assessor científic i interconsultor. (Professor, Chief, Pain Medicine, Department of Anesthesiology & Pain Medicine) a Roswell Park Cancer Institute.