Infiltracions i tècniques intervencionistes

Inicio / Infiltracions i tècniques intervencionistes
Infiltracions i tècniques intervencionistes

Infiltració de punts gallet

La infiltració de punts gallet consisteix a injectar anestèsics locals i/o antiinflamatoris (derivats de la cortisona) en les zones musculars doloroses o contracturades del pacient.

Generalment, es requereix injectar en més d’un punt gallet per a aconseguir un alleujament del dolor.

És una tècnica poc dolorosa i molt senzilla, es realitza en 5-10 minuts, depenent del nombre de punts a tractar.

Denervació mitjançant toxina botulínica

És una infiltració molt semblant a la dels punts gallet, però utilitzant la toxina botulínica, que farà augmentar l’eficàcia del tractament, així com la durada d’aquest.

Bloqueis de nervis perifèrics, centrals i sistema autonòmic

Són procediments que poden realitzar-se amb finalitats diagnòstiques per a localitzar l’origen del dolor, o terapèutics (tractament del dolor). Habitualment la medicació emprada consisteix en un anestèsic local i/o un corticoide.

Els bloquejos nerviosos provoquen la interrupció de l’impuls nerviós produint un alleujament del dolor per un període més prolongat que la mateixa acció de l’anestèsic local. La repetició dels bloquejos constitueix el tractament més eficaç per al Dolor Crònic.

És una tècnica poc dolorosa, però a vegades pot resultar una mica incòmoda. Es realitza en quiròfan, utilitzant raigs X o ecografia, per a localitzar el lloc d’injecció. Sol durar entre 20 i 25 minuts, usualment es canalitza una via venosa per a col·locació d’una lleugera sedació i s’empra anestèsia local en el lloc de la punció.

Els bloquejos més habituals que realitzem són els epidurals (interlaminar, cabal o transforaminal) o de nervis del simpàtic.

Infiltracions articulars (facetes i grans articulacions)

La inflamació i la deterioració progressiva de les articulacions, tant de la columna com en altres localitzacions, és el que anomenem artrosis, que ocasiona dolor. Les infiltracions en les branques nervioses que transcorren per aquestes articulacions consisteixen a injectar anestèsics locals i/o antiinflamatoris (derivats de la cortisona) dins d’aquestes, per a desinflamar i bloquejar el nervi que condueix el dolor.

L’èxit d’aquest tractament és injectar en el punt específic, per la qual cosa es fa necessari l’ús de raigs X o d’ecografia.

Radiofreqüència tèrmica (rizolisis)

Consisteix en l’alteració de la transmissió del dolor al cervell per part d’un nervi perifèric, lesionant-lo mitjançant l’administració de calor. Per a això es fa servir una agulla amb una terminació especial que genera calor i es neutralitza la transmissió del dolor.

El tractament es realitza amb gran precisió, de manera que només s’actua sobre unes determinades fibres nervioses causants del dolor. La resta de terminacions nervioses romanen intactes, per la qual cosa el tractament no afectarà ni a la funció motora ni a la sensibilitat de la zona on es realitza el tractament.

L’àrea més freqüent de l’aplicació d’aquesta mena de tècnica és per als problemes produïts per les patologies de la columna.

Epiduroplàstia / epiduroscòpia

L’epiduroplàstia consisteix en la introducció d’un catèter especial dins la columna, sota visió per raigs X en temps real.

Amb això, s’aconsegueix separar els teixits fibròtics que es troben al voltant dels nervis, permetent-nos injectar-hi un medicament antiinflamatori.

Vertebroplàstia

És un tractament que es realitza per enfortir vertebres fracturades debilitades principalment a causa de l’osteoporosi.

Consisteix a través d’una punció a la pell, guiada per raigs X, injectant un tipus de ciment dins de l’os fracturat. La vertebroplàstia millorarà la funcionalitat del pacient i alleujarà el dolor provocat per la mobilitat i la inestabilitat.

Tractament amb Plasma Ric en Plaquetes (PRP)

El tractament amb Plasma Rico en Plaquetes (PRP) és una tècnica que es fa servir com a aplicació terapèutica amb diverses finalitats i que ofereix un alt nivell de seguretat en utilitzar un producte biològic, autòleg (plasma obtingut del mateix pacient), sempre que la seva preparació s’efectuï adequant-se a l’estricta normativa per a aquest tipus de procediments.

Els darrers estudis mostren el potencial pro-regeneratiu i antiinflamatori dels factors de creixement.

S’utilitza per a la reparació i regeneració de teixitsaixí com per tractar articulacions doloroses o danyades.

Tractament amb Cèl·lules Mare

En col·laboració amb l’Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT).