Millenium Pain Center

Inicio / Millenium Pain Center
Millenium Pain Center

La nostra associació amb Millennium Pain Center(Illinois) ens atorga el privilegi de compartir les darreres innovacions i tècniques desenvolupades als EUA pels doctors Ramsin Benyamin i Ricardo Vallejo, al seu laboratori de recerca bàsica, únic al món dins de l’àmbit privat, situat a la Universitat Estatal de Normal, Illinois.