Política de privadesa

Inicio / Política de privadesa

IMPORTANT: us convidem a que llegiu detingudament aquesta Declaració de Privadesa per conèixer per què recopilem les vostres dades personals i com són processades aquestes dades per Instituto Aliaga, S.L., Enrique Giménez, 9-11, 4º 1ª, 08034 Barcelona.

Aquesta política està subjecta a canvis per la qual cosa és convenient consultar-la cada vegada que decidiu visitar-nos.

Aquesta Política de Privadesa va ser modificada el 11/06/2020.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privadesa en línia d’Instituto Aliaga, SL, és pública i accessible a tots els usuaris i clients d’Institut Aliaga, SL, i s’aplica a tots els llocs web d’Instituto Aliaga, SL. sent www.institutoaliaga.com el lloc o domini principal.

També s’aplica als documents o missatges emesos per Instituto Aliaga, S.L. que enllacen a aquesta política o declaració de privadesa o, si escau, indiquen que s’hi accedeixi perquè vostè conegui l’ús que fa Instituto Aliaga, S.L. de les vostres dades personals.

A continuació, us informem de manera general sobre els usos de la vostra informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l’ordenament jurídic espanyol i en completa i desenvolupa les disposicions (LOPDGDD).

Instituto Aliaga, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent per tal de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les vostres dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Instituto Aliaga, SL, com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o utilitzar els productes i serveis que Instituto Aliaga, S.L. ofereix a través del/s lloc/s d’Institut Aliaga, S.L., cal que ens informi de certes dades personals necessàries per poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Us recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi a les vostres dades, a Instituto Aliaga, S.L., i que hagués registrat els nostres llocs, per procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Recopilem la vostra informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis
 • Realització dels serveis
 • Confecció de pressupostos
 • Enviar missatges d’estat dels serveis en curs
 • Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients
 • Emplenament de la documentació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per la vostra companyia asseguradora

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com ara l’ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats al capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MODES DE RECOLLIDA

Instituto Aliaga, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: al lloc web www.institutoaliaga.com; al centre d’atenció telefònica d’Instituto Aliaga, S.L.; als mateixos centres físics d’Institut Aliaga, S.L., a l’hora de sol·licitar un pressupost o un servei; a la pàgina d’Instituto Aliaga, S.L. a YouTube, Instagram.

Formulari de subscripció a continguts
En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents: Nom, Email, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitats per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp.

 • Mailchimp és proveïdor d’Instituto Aliaga, S.L. i està ubicat fora de la UE als EUA. Mailchimp està acollit a l’acord EU-US Privacy Shield, la informació del qual està disponible al següent enllaç (https://www.privacyshield.gov/list), aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

En tot cas i sempre que sigui aplicable us donarem l’opció de negar-vos a fer servir les vostres dades amb finalitats d’enviaments o comunicacions publicitàries.

COMUNICACIÓ A TERCERS

Ens autoritza a la comunicació de les dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb què treballa Instituto Aliaga, S.L. només a l’efecte de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Instituto Aliaga, S.L., comparteix dades amb els prestadors següents sota les seves condicions de privadesa corresponents:

 • Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics fa servir “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a Institut Aliaga, S.L. a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre l’ús d’Institut Aliaga, S.L. (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.
 • Email màrqueting: The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili als EUA. Més informació a: https://mailchimp.com/ (The Rocket Science Group LLC d/b/a). The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email marketing a [NOMBREEMPRESA]

Finalment, ens autoritza que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol assistència coberta a la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir.

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l’autorització que hagi atorgat per tal de permetre que les vostres dades siguin utilitzades d’una manera específica. Aquesta revocació d’autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

Les dades personals, així com les relatives al servei seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Instituto Aliaga, S.L. (5 anys + l’any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les vostres dades de contacte).

Tractament de consultes

Les dades personals, de contacte, imatges i resultats de proves diagnòstiques, seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per poder realitzar la gestió sol·licitada. En cas que passin a formar part de l’historial clínic, la Llei de Catalunya 21/2000 estableix que la història clínica s’haurà de conservar, juntament amb les dades d’identificació de cada pacient, com a mínim durant quinze anysdes de la data d’alta de cada procés assistencial.

Sobre aquest tractament de dades, vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades -des que se’n tramiti la sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrament o supressió en cas que ens retiri el consentiment per a aquest tractament.

Informació sobre els serveis d’Instituto Aliaga, S.L.

Per mantenir informat sobre els serveis de prestats per Instituto Aliaga, S.L., necessitem tractar les seves dades de contacte.

D’altra banda, a cada comunicació enviada se us oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa; addicionalment podeu exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractades -des que se’n tramiti la sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D’esborrament o supressió en cas que ens retiri el consentiment per a aquest tractament.

Elaboració de pressupostos

Les dades que vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran als nostres fitxers fins que vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrades. En qualsevol altre cas, passaran a formar part del tractament de realització del servei.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les vostres dades de contacte).
 • d’esborrat en cas que desestimi definitivament l’actuació pressupostada per Instituto Aliaga, S.L.

Estudi de candidatures de treball

Les dades que vostè ens proporcioni, per participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser vostè seleccionat per a la següent fase, us comunicarem aquesta decisió. Les dades proporcionades per vostè es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminades.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

 • D’accés per conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que considereu que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les vostres dades de contacte).
 • D’esborrament o supressió en cas que ens retiri el consentiment per a aquest tractament.

Navegació

En navegar per Instituto Aliaga, S.L. es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els serveis d’anàlisi de tercers següents: Google analytics.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Servei reCAPTCHA

L’adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per poder discernir un humà d’un sistema de rebliment i enviament de formularis automatitzat.

Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=ca

TRACTAMENT DE COOKIES

COOKIES

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació, depenent de la configuració del vostre navegador. En algunes pàgines i opcions dels llocs Instituto Aliaga, S.L. es fan servir cookies pròpies del navegador. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats als equips informàtics de l’usuari, mai als de Instituto Aliaga, S.L. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests fitxers s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en visites anteriors. Les cookies no poden llegir els fitxers cookie creats per altres proveïdors.

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANDEN ACTIVES LES COOKIES PODEN SER:

 • Cookies de sessió: dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen fer servir per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies per les quals les dades segueixen emmagatzemades al terminal i s’hi pot accedir i ser tractades durant un període definit. Tenen data d’esborrament. S’utilitzen per exemple en el procés de compra o registre per evitar haver d’introduir les nostres dades constantment.

SEGONS QUI SIGUI L’ENTITAT QUE GESTIONI L’EQUIP O DOMINI DES D’ON S’ENVIEN LES COOKIES I TRACTE LES DADES QUE S’OBTINGUIN, PODEM DISTINGIR:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al dispositiu de l’usuari i són gestionades exclusivament per nosaltres pel millor funcionament del lloc.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al dispositiu de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres sinó per una altra entitat, que tractarà les dades obtingudes.

QUAN NAVEGUEU PER LA NOSTRA PÀGINA WEB ES PODEN INSTAL·LAR EN EL SEU DISPOSITIU LES SEGÜENTS COOKIES:

 • Cookies de registre: Quan l’usuari entra a la nostra web i inicia sessió s’instal·la una galeta pròpia i temporal perquè pugui navegar per la seva zona d’usuari sense haver d’introduir les dades contínuament. Aquesta cookie desapareixerà quan tanqueu sessió.
 • Cookies d’anàlisi: Serveixen per estudiar el comportament dels usuaris de forma anònima en navegar per la nostra web. Així podrem conèixer els continguts més vistos, el nombre de visitants, etc. Una informació que farem servir per millorar l’experiència de navegació i optimitzar els nostres serveis. Poden ser pròpies, però també de tercers. Entre aquestes últimes hi ha les cookies de Google Analytics.

DEFINICIÓ DE LES COOKIES QUE FEM SERVIR

Cookies pròpies www.institutoaliaga.com, www.institutoaliaga.es

NOM DE LA COOKIEORIGENPROPÒSIT DE LA COOKIE
__cfduidTècnicaAquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del qual és possible vincular dades necessàries per possibilitar la navegació per la web.
cookie_notice_acceptedPersonalitzacióGestiona el consentiment de l’usuari per a l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se’ls mostri informació.
gpcpopTècnicaAquesta cookie de sessió permet discernir si l’usuari ha tancat el popup d’avís de galetes. Té una duració d’1 dia.
gpmcpopTècnicaAquesta cookie de sessió permet discernir si l’usuari ha tancat el popup de subscripció a la mewsletter. Té una duració d’1 dia.

Cookies de tercers.institutoaliaga.com, www.institutoaliaga.es

NOM DE LA COOKIEORIGENPROPÒSIT DE LA COOKIE
_gaAnalíticaÉs una galeta de google analytics que utilitza un identificador anònim per distingir usuaris anònims. Aquesta cookie fa anàlisis sobre les interaccions dels usuaris, per tal d’optimitzar els serveis que ofereixen. Té una duració de dos anys.
_gat, _gat_UA-*AnalíticaÉs una cookie de google analytics que s’utilitza per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. La cookie s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
_gidAnalíticaÉs una cookie de google analytics que s’utilitza per distingir els usuaris. Té una durada de 24 hores.
__utmaAnalíticaEs fa servir per distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
__utmbAnalíticaEs fa servir per determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap galeta __utmb. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.
__utmcAnalíticaNo se fa servir en ga.js. Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l’usuari estava en una nova sessió o visita.
__utmtAnalíticaS’usa per limitar el percentatge de sol·licituds
__utmzAnalíticaEmmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com l’usuari ha arribat al lloc. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i s’actualitza cada cop que s’envien dades a Google Analytics.
__utmvAnalíticaEs fa servir per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant.

ACTUALITZACIÓ DE COOKIES

Les cookies d’aquest lloc web poden ser actualitzades, per això recomanem que reviseu la nostra política de cookies de manera periòdica.

COM GESTIONAR LES COOKIES EN FUNCIÓ DEL NAVEGADOR QUE FACI SERVIR

IMPORTANT. Podeu rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, ha de saber que si ho fa és possible que no pugui utilitzar la plena funcionalitat de lloc.

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer o Edge

Mozilla Firefox

Apple Safari

Opera

reCAPTCHA

Fem servir el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de ladreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google als estats membres de la Unió Europea així com als estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per avaluar l’ús del servei dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la política de privadesa de Google. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=ca

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre el que Google disposa en la forma i els propòsits establerts més amunt.

GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual és el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, heu de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. En utilitzar aquest website vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins indicats anteriorment.

EXERCICI DE DRETS

Podeu adreçar les comunicacions escrites per a l’exercici dels vostres drets a:

Instituto Aliaga, S.L.

B-64707011

inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 40694, foli 125, full B-370326 remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:

Instituto Aliaga, S.L.

Enrique Giménez, 9-11, 4º 1ª, 08034 Barcelona

També podeu dirigir les vostres comunicacions a través dels següents canals:

 • Presencialment, a les nostres oficines
 • Per correu electrònic a l’adreça [email protected]
 • Contactant al telèfon +34 93 290 64 14 on estem a la vostra disposició per atendre’l.

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que proporcioneu la documentació addicional necessària per confirmar la vostra identitat.

En tot cas podeu obtenir informació general sobre la privadesa i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es