Psicologia clínica

Inicio / Psicologia clínica
Psicologia clínica

L’European Pain Federation (EFIC), la Societat Espanyola del Dolor (SED) a què pertanyen els nostres professionals, i l’International Association for the Study of Pain (IASP) destaquen l’evidència científica del tractament psicològic en el dolor.

Reports de pacients assenyalen que el dolor pot incrementar en patir una situació d’estrès, com pot disminuir quan els pacients se senten més tranquils i relaxats. En cap moment aquests canvis signifiquen que el dolor s’ha inventat, sinó que les emocions poden interferir, a través del nostre sistema nerviós, i així la sensació de dolor es fa més desagradable o més tolerable.

Estudis destaquen una alta incidència en pacients amb dolor crònic que senten angoixa, tristesa i ansietat.

A Instituto Aliagatractem el dolor de forma holística, i donem gran importància a tots els factors. És a dir, integrem eficaçment el tractament mèdic i el tractament psicològic i així oferim als nostres pacients l’enfocament biopsicosocial que demostra els majors avenços, en ser el tractament més eficaç en dolor.

A Instituto Aliaga intervé, com a part de l’equip de professionals , la nostra psicòloga Carolina Franceschi, especialista en Psicologia Clínica, amb experiència en dolor, que ens acompanya des de fa uns quants anys per ajudar els pacients no només a manejar el dolor, sinó també a gestionar de manera decisiva la repercussió que el dolor ocasiona en diverses àrees de la vida, com són les relacions familiars, la feina, l’autoestima i altres.

La nostra psicòloga clínica, Carolina Franceschi, ofereix tècniques i procediments a diversos nivells:

 • A nivell fisiològic, per entrenar la persona en tècniques que ajudin a disminuir l’activació fisiològica, com a tècniques de relaxació.
 • A nivell cognitiu i afectiu, per gestionar les emocions i modificar valors i creences sobre el dolor.
 • A nivell conductual, per modificar les conductes que poden mantenir el dolor i incrementar les activitats que resultin agradables.

Els nostres pacients compten amb una varietat de tècniques per adquirir un major control del dolor i permetre que la seva vida continuï amb més benestar i qualitat de vida. La tècnica se selecciona segons la valoració inicial, tenint en compte les característiques del pacient, les seves necessitats i el moment en què es trobi en iniciar el tractament.

 • Psicoeducació
 • Reentrenament respiratori
 • Tècniques de relaxació: relaxació muscular progressiva, relaxació autògena. Visualització.
 • Mindfulness (atenció plena)
 • Gestió de l’estrès
 • Reestructuració cognitiva i emocional (gestió de pensaments i emocions)
 • Tècniques de comunicació i assertivitat
 • Biofeedback o biorretroalimentació

Què és el biofeedback?

Les tècniques de biofeedback són procediments terapèutics en què s’utilitzen instruments d’electromedicina i que permeten mesurar dades objectives i immediates de la seva activitat psicofisiològica (temperatura, tensió muscular, sudoració, respiració).

Mitjançant senyals visuals i auditius podrà conèixer-los i aprendrà a modificar-los. Així, podreu identificar els signes d’alarma i evitar que el nivell d’estrès s’incrementi i, per tant, augmenti el dolor.

D’aquesta manera comptarà amb eines per a un millor control entre la connexió ment-cos i gaudir de més benestar.