Publicacions

Inicio / Publicacions

El vast llegat del Dr. Luis Aliaga com a editor, investigador i docent és impossible de resumir, però podem destacar les publicacions següents:

  • “ Tratamiento del Dolor. Teoría y práctica”
  • “ Tratamiento del Dolor Agudo. Volúmenes I y II”
  • “ Anestesia Regional Hoy”
  • “Técnicas intervencionistas para el Tratamiento del Dolor Crónico”
  • “ Dolor Agudo”
  • “ Vencer el Dolor de forma natural”.

Obres de referència traduïdes a diversos idiomes i que gaudeixen de periòdiques reedicions.

Donat el gran èxit i demanda del llibre “Técnicas Intervencionistas para el Tratamiento del Dolor Crónico”, estem treballant a la seva 2a edició.